PRIVACYVERKLARING MODERN VISUALS – Oktober 2023

Modern Visuals verwerkt persoonsgegevens. Hieronder leest u hoe wij met uw gegevens omgaan. Dat doen we zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG (UAVG).

1. Over Modern Visuals

Modern Visuals
Witmanweg 29
7776 SE Slagharen
KvK 75638142
Heeft u vragen of wilt u een verzoek indienen? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar info@modernvisuals.nl of bel telefoonnummer +316 13 10 61 04.

2. Persoonsgegevens die we mogelijk verwerken

 • voor- en achternaam, adres en woonplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • social media accountnamen en -gegevens zoals bijvoorbeeld uw profielfoto;
 • social media inloggegevens;
 • inloggegevens voor providers zoals STRATO of ICEHOSTING;
 • gebruikersnaam voor online vergadertools zoals Skype, Zoom, Microsoft Teams;
 • overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt door correspondentie, telefonisch, interactie via onze website of inschrijving op de nieuwsbrief;
 • gegevens over uw activiteit op onze website (cookies);
 • KvK nummer, handelsnaam en vestigingsadres (VOF’s en eenmanszaken);
 • opdrachtnummer, offertenummer, factuurnummer (VOF’s en eenmanszaken).

Deze gegevens verkrijgen wij omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft. Ook verkrijgen we persoonsgegevens uit openbare bronnen, zoals social media of het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Onze dienstverlening is niet gericht op minderjarigen. In beginsel leggen we dan ook geen persoonsgegevens vast van minderjarigen. We kunnen echter niet de leeftijd controleren van bezoekers van de site. Mocht u van mening zijn dat we zonder toestemming persoonsgegevens van iemand jonger dan 16 jaar hebben verwerkt, neem contact met ons op. Dan zullen we de gegevens verwijderen.

3. Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.
In sommige van deze gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken. Wij hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om goede dienstverlening te kunnen bieden of onze eigen rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 • reacties
  Indien u een reactie achterlaat onder een van onze social media-posts, verwerken wij uw (social media gebruikers) naam en mogelijk uw profielfoto. Wij zullen in beginsel deze reacties niet zelf verwijderen. We hebben een gerechtvaardigd belang deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord door ons of derden op uw reactie is gegeven.
 • contact
  Heeft u contact met ons opgenomen per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben wij van u gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. We bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar na het laatste contact, bijvoorbeeld om te kunnen zien wanneer en waarover ons laatste contact is geweest. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dit te weten zodat we u beter van dienst kunnen zijn en we beter prioriteiten in de dienstverlening kunnen stellen.
 • nieuwsbrief
  We sturen u graag onze nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of anderszins geïnteresseerd bent in onze dienstverlening. U heeft zich hier zelf voor ingeschreven. We verwerken uw naam en e-mailadres om uw informatie en nieuws te kunnen sturen. Elke nieuwsbrief biedt de mogelijkheid zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Wij bewaren uw gegevens voor dit doeleinde totdat u zich uitgeschreven heeft.
 • offertes
  Vraagt u bij ons een offerte op, dan verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens om u een gerichte offerte te kunnen sturen. Wij bewaren offertes maximaal 8 jaar. Het is onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we offertes, ook die niet tot een opdracht hebben geleid, om te kunnen zien of u al eens eerder een offerte bij ons heeft opgevraagd en wat de inhoud daarvan was.
 • overeenkomst
  Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we doorgaans uw gegevens nodig om een tussen ons gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren, en hebben we gegevens nodig voor ons dossier. Deze gegevens verwerken we in elk geval gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.
 • dossiers
  Voor onze interne administratie leggen wij gegevens vast in een elektronisch en/of papieren dossier. Incidenteel verwerken we daarin ook gegevens van personen die geen contact met ons hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld door u ingeschakelde derden zijn. We verwerken dan met name gegevens die nodig zijn voor het opnemen van contact met deze derden en andere gegevens voor zover van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst. We bewaren naast onder 2. genoemde gegevens mogelijk ook e-mails, berichten, brieven, gespreksnotities en soms gesprekken. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.
 • facturen
  Indien u ons een opdracht heeft gegeven verwerken wij gegevens die nodig zijn voor de uitvoering hiervan. Dit zijn in elk geval uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer en (mail)adres en overige gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen verzenden. Bij betaling van de factuur kunnen wij bovendien zien van welk bankrekeningnummer de betaling afkomstig is en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

4. Delen van gegevens met derden

Wij delen in sommige gevallen gegevens met derden als dit redelijkerwijs voor de uitvoering van de overeenkomst of onze bedrijfsvoering noodzakelijk is, waaronder met onze verwerkers:

 • hosting van onze website;
 • WordPress;
 • boekhouder;
 • mailservers;
 • telefoondiensten.

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten ter waarborging van geheimhouding van en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.
Wij verkopen, leasen of verspreiden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens aan derden die deze gegevens voor direct marketing gebruiken.
Wij delen uitsluitend persoonsgegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om uw gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
 • U heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens die op een andere grond dan uw toestemming door ons wordt verwerkt. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van onze direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.
 • U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om, wanneer de verwerking door ons geautomatiseerd is gedaan, de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te zenden. Indien u een dergelijk verzoek aan ons doet, behouden wij ons het recht voor om nader bewijs van uw identiteit te verzoeken om vast te stellen dat persoonsgegevens en verzoeker overeenkomen. Dit ter bescherming van uw privacy.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen ten verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Zo beveiligen wij onze data en de gebruikte systemen en applicaties volgens de geldende standaarden, zoals het uitvoeren van updates en het werken met wachtwoorden.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer of device. Cookies zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden voor toekomstig bezoek.
Wij plaatsen géén cookies die uw surfgedrag bijhouden (zoals Facebook Pixel code) om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.
Wij gebruiken de dienst Google Adwords om u te helpen ons te vinden als u via Google Search zoekt.
Wij gebruiken de dienst Google Analytics om bezoekersstatistieken van onze website bij te houden. De Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard.
Alle gegevens zijn geanonimiseerd.

Cookie: Matomo
Naam: _pk_ref
Functie: Gebruikt om de attributie-informatie op te slaan, de verwijzer die oorspronkelijk werd gebruikt om de website te bezoeken
Bewaartermijn: 6 maanden

Cookie: Matomo
Naam: _pk_cvar
Functie: Kortstondige cookies die worden gebruikt om gegevens voor het bezoek tijdelijk op te slaan
Bewaartermijn: 30 minuten

Cookie: Matomo
Naam: _pk_id
Functie: Gebruikt om enkele details over de gebruiker op te slaan, zoals de unieke bezoekers-ID
Bewaartermijn: 13 maanden

Cookie: Matomo
Naam: _pk_ses
Functie: Kortstondige cookies die worden gebruikt om gegevens voor het bezoek tijdelijk op te slaan
Bewaartermijn: 30 minuten

Cookie: Matomo
Naam: mtm_consent, mtm_consent_removed
Functie: Worden gemaakt met een vervaldatum van 30 jaar om te onthouden dat toestemming is gegeven (of verwijderd) door de gebruikers
Bewaartermijn: 30 jaar

Cookie: Matomo
Naam: matomo_ignore
Functie: Worden gemaakt met een vervaldatum van 30 jaar om te onthouden dat toestemming is gegeven (of geweigerd) door de gebruiker.
Bewaartermijn: 30 jaar

Cookie: Matomo
Naam: matomo_sessid
Functie: Het is belangrijk op te merken dat het geen gegevens bevat die worden gebruikt om bezoekers te identificeren en wordt beschouwd als een “essentiële” cookie.
Bewaartermijn: 14 dagen

Cookie: Matomo
Naam: _pk_hsr
Functie: Kortstondige cookies die worden gebruikt om gegevens voor het bezoek tijdelijk op te slaan
Bewaartermijn: Alleen voor de huidige sessie

Cookie: LeadInfo
Naam: _li_id.xxxx
Functie: Een cookie om te bepalen of de bezoeker een nieuwe bezoeker of een terugkerende bezoeker is.
Bewaartermijn: Huidige sessie

Cookie: LeadInfo
Naam: _li_ses.xxxx
Functie: Een cookie om te bepalen welke pagina’s tijdens hun sessie zijn bezocht.
Bewaartermijn: 2 jaar

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze gaan hanteren. De nieuwe privacyverklaring zullen we altijd op onze website publiceren.